Poczucie faktury chóralnej jest wynikiem moich doświadczeń, których początek przypada na moje dzieciństwo. Będąc uczniem Poznańskiej Szkoły Chóralnej szybko zetknąłem się z wielogłosową fakturą wokalną. Śpiewanie w chórze pozwoliło mi dobrze poznać specyfikę tego aparatu wykonawczego i dało mi łatwość w późniejszym pisaniu na chór.

Przechodząc przez kolejne etapy edukacji artystycznej, jakimi była klasa organów w średniej szkole muzycznej oraz Wydział Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, zdobyłem wiedzę i doświadczenie w zakresie aranżacji i kompozycji.

Chóralistyka do dziś jest moją przygodą artystyczną i działań kompozytorskich, w których wypracowałem własny, oryginalny styl.

Aranżowałem min. dla:
Affabre Concinui,
Chóru Kameralnego Collegium Cantorum (w którym również przez wiele lat śpiewałem),
Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.Download

Przybieżeli do Betlejem pasterze - Collegium Cantorum

Download

Pójdźmy wszyscy do stajenki - Collegium CantorumDownload

Mizerna cicha - Collegium Cantorum

Download

White Christmas - Collegium Cantorum