JAREK KOSTKA

PIANISTA JAZZOWY, ARANŻER, ORGANISTA, KOMPOZYTOR

JAREK KOSTKA

PIANISTA JAZZOWY, ARANŻER, ORGANISTA, KOMPOZYTOR

JAREK KOSTKA

PIANISTA JAZZOWY, ARANŻER, ORGANISTA, KOMPOZYTOR

MONIUSZKO

„Muzyka czerpie z innej istniejącej już muzyki”, to nadal aktualna prawda. Jarek Kostka wielokrotnie dobierał „materiał wyjściowy” z klasycznych i ludowych wzorów, tworząc z niego jazzowy idiom. Tym razem zmierzył się z dziełem Stanisława Moniuszki – kompozytora, który podobnie jak Wagner czy Rossini tworzył muzykę przeważnie w koegzystencji z tekstem. Zaaranżował pieśni i arie naszego romantyka w konwencji iście współczesnej, jazzowej na chór, solistów orkiestrę, sekcję rytmiczną i saksofon.
Mimo, iż forma muzyczna i styl zmienia się bardzo, Jarek Kostka zdaje sobie sprawę z warstwy literackiej pieśni moniuszkowskich. Dzieła takich poetów jak Mickiewicz, W. Syrokomla, J. I. Kraszewski, V. Hugo, W. Goethe i ich XIX-wieczny wydźwięk, zobowiązują do zachowania granic ingerencji w oryginał i dobrego smaku. Spośród wielu dzieł Moniuszki wybrał te liryczne, balladowe i kontemplacyjne, które skłaniają do „swingującej nostalgii”.
Co do formy muzycznej, to zmienia ją, wydobywa jazzowy idiom, tworzy strukturę jazzowych tematów, na których bazie improwizują bądź ściśle realizują zapis muzycy. Pomysł koncertu jazzowego w oparciu o „tematy” Moniuszki to hołd dla kompozytora w 200. rocznicę jego urodzin. Wszystko to w konwencji iście osobistej i współczesnej, w której zaciera się odrębność dwóch epok XIX i XXI-wiecznej.
Powściągliwość i liryzm muzyki Moniuszki, jej romantyczne tło z mitycznymi i realnymi postaciami głęboko porusza wrażliwość artystów – wykonawców projektu. Piętno dzieła Moniuszki nie rzutuje w niczym na swobodę muzycznej wypowiedzi artystów. Projekt „Swingujące Kuranty” to dowód, iż muzyka przeznaczona dla domowego muzykowania w XIX wieku, w naszych czasach nic nie traci na wartości – może być popularna i rozpoznawalna.

MONIUSZKO

Moniuszko
„Muzyka czerpie z innej istniejącej już muzyki”, to nadal aktualna prawda. Jarek Kostka wielokrotnie dobierał „materiał wyjściowy” z klasycznych i ludowych wzorów, tworząc z niego jazzowy idiom. Tym razem zmierzył się z dziełem Stanisława Moniuszki – kompozytora, który podobnie jak Wagner czy Rossini tworzył muzykę przeważnie w koegzystencji z tekstem. Zaaranżował pieśni i arie naszego romantyka w konwencji iście współczesnej, jazzowej na chór, solistów orkiestrę, sekcję rytmiczną i saksofon.
Mimo, iż forma muzyczna i styl zmienia się bardzo, Jarek Kostka zdaje sobie sprawę z warstwy literackiej pieśni moniuszkowskich. Dzieła takich poetów jak Mickiewicz, W. Syrokomla, J. I. Kraszewski, V. Hugo, W. Goethe i ich XIX-wieczny wydźwięk, zobowiązują do zachowania granic ingerencji w oryginał i dobrego smaku. Spośród wielu dzieł Moniuszki wybrał te liryczne, balladowe i kontemplacyjne, które skłaniają do „swingującej nostalgii”.
Co do formy muzycznej, to zmienia ją, wydobywa jazzowy idiom, tworzy strukturę jazzowych tematów, na których bazie improwizują bądź ściśle realizują zapis muzycy. Pomysł koncertu jazzowego w oparciu o „tematy” Moniuszki to hołd dla kompozytora w 200. rocznicę jego urodzin. Wszystko to w konwencji iście osobistej i współczesnej, w której zaciera się odrębność dwóch epok XIX i XXI-wiecznej.
Powściągliwość i liryzm muzyki Moniuszki, jej romantyczne tło z mitycznymi i realnymi postaciami głęboko porusza wrażliwość artystów – wykonawców projektu. Piętno dzieła Moniuszki nie rzutuje w niczym na swobodę muzycznej wypowiedzi artystów. Projekt „Swingujące Kuranty” to dowód, iż muzyka przeznaczona dla domowego muzykowania w XIX wieku, w naszych czasach nic nie traci na wartości – może być popularna i rozpoznawalna.

JAZZ CONTRA BACH

Jazz contra BachJako pianista jazzowy, a równocześnie organista grający muzykę baroku odkryłem, że Bach jest jazzem – nie trzeba wiele zmieniać – jego muzyka swinguje! Czyż basso continuo to nie barokowe “rythm section”? A tożsamość twórcy, wykonawcy i kompozytora? Improwizacja, wymienność instrumentów, kameralność to nie tylko podobieństwa – to jedność! Chociaż w każdym momencie płyty Bach jest obecny, to słysząc nas, byłby zaskoczony jak nas zainspirował…

Wykonawcy: Jarek Kostka, Jan Adamczewski, Piotr “Max” Wiśniewski, Waldemar Franczyk

Jeśli jesteś zainteresowany kupieniem płyty, zapraszam do kontaktu.

Utwory na płycie:
1. Jesu bleibet meine Freude
2. Preludium et fuge c minor
3. Bouree
4. Arie
5. Wachet auf! ruft uns die Stimme
6. Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ
7. Toccata et fuga d minor


Download

Jazz Contra Bach – Bouree


Download

Jazz Contra Bach – Jesu Bleibet Meine Freude


Download

Jazz Contra Bach – Toccata Et Fuga 

JAZZ CONTRA BACH

Jazz contra Bach

Jako pianista jazzowy, a równocześnie organista grający muzykę baroku odkryłem, że Bach jest jazzem – nie trzeba wiele zmieniać – jego muzyka swinguje! Czyż basso continuo to nie barokowe “rythm section”? A tożsamość twórcy, wykonawcy i kompozytora? Improwizacja, wymienność instrumentów, kameralność to nie tylko podobieństwa – to jedność! Chociaż w każdym momencie płyty Bach jest obecny, to słysząc nas, byłby zaskoczony jak nas zainspirował…

Wykonawcy: Jarek Kostka, Jan Adamczewski, Piotr “Max” Wiśniewski, Waldemar Franczyk

Jeśli jesteś zainteresowany kupieniem płyty, zapraszam do kontaktu.

Utwory na płycie:
1. Jesu bleibet meine Freude
2. Preludium et fuge c minor
3. Bouree
4. Arie
5. Wachet auf! ruft uns die Stimme
6. Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ
7. Toccata et fuga d minor


Download

Jazz Contra Bach – Bouree


Download

Jazz Contra Bach – Jesu Bleibet Meine Freude


Download

Jazz Contra Bach – Toccata Et Fuga  

ŚW. HILDEGARDA

św. HildegardaWybór twórczości św. Hildegardy nie jest przypadkowy. Żyła ona i działała na początku XII wieku. Była postacią niezwykłą, o dużej sile wpływu na ówczesną Europę, kobietą wszechstronną: mędrcem, naukowcem, kompozytorką, filozofem, lekarzem, osobą aktywną intelektualnie i twórczo, szczególnie od połowy swego życia do jego końca (żyła 81 lat). Hildegarda była prekursorką w wielu dziedzinach: jako pierwsza kobieta w średniowieczu samodzielnie założyła klasztor żeński, jako pierwsza dokonała całościowego opisu niemieckiej fauny i flory, jest pierwszą znaną autorką moralitetu, pierwszą i jedyną, podpisaną imieniem kompozytorką, pierwszą świętą, która pozostawiła po sobie autobiografię i pamiętniki. Uznawana jest za pierwszego niemieckiego filozofa przyrody i lekarza. Jako pierwsza z kobiet poruszała w swych pismach tematykę życia seksualnego i ginekologii.
Nasz projekt odnosi się głównie, lecz nie jedynie, do muzyki św. Hildegardy. W tej materii jej dorobek jest imponujący. Choć wywodzi się z chorału gregoriańskiego to nie ma właściwie analogii we współczesnej Europie. Jest fenomenem samoistnym o wyjątkowej sile ekspresji. Kompozycje Hildegardy pojawiają się współcześnie w Europie Zachodniej dosłownie i poza kontekstem kościelnym. Jej postać jest zjawiskiem inspirującym współczesnych muzyków wykonujących chorał gregoriański i tych tworzących style muzyczne na ich pograniczu. Jej pieśni, hymny, chorały i sekwencje inspirują nas współczesnych.
W naszym poznańskim projekcie fragmenty instrumentalne – quasi jazzowe, całkowicie wzbogacają całość, nie naruszając oryginału śpiewu i czytelności tekstu. Użycie współczesnych instrumentów: fortepianu, saksofonu, perkusjonaliów i innych (Hildegarda wprowadzała też do swego chorału instrumenty), rozszerza kontekst dźwiękowy i jest symbolem przeniesienia wartości z „korzeni kultury” do współczesności. Pomysłowa reżyseria całości spektaklu wprowadza konieczne wątki pozamuzyczne (filozofię życia i zdrowia, aktywną postawę życiową bez względu na wiek, ciągłe doskonalenie się i rozwój wewnętrzny, poszukiwanie harmonii z otoczeniem, powrót do natury, które to wątki wpisują się we współczesne trendy ekologiczne uwrażliwiające ludzi na obecność natury w naszym życiu, konieczność symbiozy miasta z przyrodą), których bazę stanowią dzieła teologiczne Hildegardy, opisy jej wizji, objawień i mistycznych przeżyć, filozofię życia i zdrowia.

Hildegarda Impressions

Utwory na płycie:
1. Quia ergo femina
2. Cum processit
3. O rubor sanquinis
4. O viriditis digiti Dei
5. Bridge over 1000 years
6. O succesores
7. Spritui Sancti honor sit & Epilogue

Jarek Kostka – fortepian
Mariusz Kozłowski – saksofon
Chór kameralny Pro Vobis
pod dyrekcją Krystyny Kamińskiej
Solistki: Magdalena Nowak, Katarzyna Różańska
Michał Garstecki – realizacja, mix, mastering
Edytor – Stowarzyszenie “Gloria in Musica”
Koncepcja artystyczna i produkcja – Jarek Kostka

 

 


Download

Cum processit


Download

Bridge over 1000 years 

ŚW. HILDEGARDA

św. Hildegarda

Wybór twórczości św. Hildegardy nie jest przypadkowy. Żyła ona i działała na początku XII wieku. Była postacią niezwykłą, o dużej sile wpływu na ówczesną Europę, kobietą wszechstronną: mędrcem, naukowcem, kompozytorką, filozofem, lekarzem, osobą aktywną intelektualnie i twórczo, szczególnie od połowy swego życia do jego końca (żyła 81 lat). Hildegarda była prekursorką w wielu dziedzinach: jako pierwsza kobieta w średniowieczu samodzielnie założyła klasztor żeński, jako pierwsza dokonała całościowego opisu niemieckiej fauny i flory, jest pierwszą znaną autorką moralitetu, pierwszą i jedyną, podpisaną imieniem kompozytorką, pierwszą świętą, która pozostawiła po sobie autobiografię i pamiętniki. Uznawana jest za pierwszego niemieckiego filozofa przyrody i lekarza. Jako pierwsza z kobiet poruszała w swych pismach tematykę życia seksualnego i ginekologii.
Nasz projekt odnosi się głównie, lecz nie jedynie, do muzyki św. Hildegardy. W tej materii jej dorobek jest imponujący. Choć wywodzi się z chorału gregoriańskiego to nie ma właściwie analogii we współczesnej Europie. Jest fenomenem samoistnym o wyjątkowej sile ekspresji. Kompozycje Hildegardy pojawiają się współcześnie w Europie Zachodniej dosłownie i poza kontekstem kościelnym. Jej postać jest zjawiskiem inspirującym współczesnych muzyków wykonujących chorał gregoriański i tych tworzących style muzyczne na ich pograniczu. Jej pieśni, hymny, chorały i sekwencje inspirują nas współczesnych.
W naszym poznańskim projekcie fragmenty instrumentalne – quasi jazzowe, całkowicie wzbogacają całość, nie naruszając oryginału śpiewu i czytelności tekstu. Użycie współczesnych instrumentów: fortepianu, saksofonu, perkusjonaliów i innych (Hildegarda wprowadzała też do swego chorału instrumenty), rozszerza kontekst dźwiękowy i jest symbolem przeniesienia wartości z „korzeni kultury” do współczesności. Pomysłowa reżyseria całości spektaklu wprowadza konieczne wątki pozamuzyczne (filozofię życia i zdrowia, aktywną postawę życiową bez względu na wiek, ciągłe doskonalenie się i rozwój wewnętrzny, poszukiwanie harmonii z otoczeniem, powrót do natury, które to wątki wpisują się we współczesne trendy ekologiczne uwrażliwiające ludzi na obecność natury w naszym życiu, konieczność symbiozy miasta z przyrodą), których bazę stanowią dzieła teologiczne Hildegardy, opisy jej wizji, objawień i mistycznych przeżyć, filozofię życia i zdrowia.

Hildegarda Impressions

Utwory na płycie:
1. Quia ergo femina
2. Cum processit
3. O rubor sanquinis
4. O viriditis digiti Dei
5. Bridge over 1000 years
6. O succesores
7. Spritui Sancti honor sit & Epilogue


Download

Cum processit

 


Download

Bridge over 1000 years

NORDIC SOUNDS

Nordic Sounds

Pragniemy przedstawić nowy, ciekawy projekt muzyczny polskich jazzmanów, skupionych wokół Jarosława Kostki – pianisty, aranżera i autora pomysłu „Nordic Sounds”. Tym razem artysta ten poszukał nowej idei w spuściźnie muzycznej Edwarda Griega, Jeana Sibeliusa i muzyce ludowej narodów skandynawskich. Potwierdzając aktualność maksymy – „Muzyka czerpie z innej istniejącej już muzyki”, Jarek Kostka dokonał selekcji w bogatej spuściźnie muzycznej północy, niektóre z utworów świadomie skrócił, przerobił i wydobył z nich to “coś”, co stanowi potrzebny dla jazzmanów impuls do improwizacji. Tak powstało tworzywo muzyczne będące bazą do dalszych przekształceń i poszukiwań dźwiękowych. “Nordic Jazz Project” to kolejny, dojrzalszy etap twórczy autora „Chopin Profanum”. Powściągliwość i liryzm muzyki skandynawskiej głęboko porusza wrażliwość muzyków i otwiera szerokie spektrum.

W projekcie biorą udział:
Jarek Kostka – fortepian
Jan Adamczewski – saksofon
Piotr Wiśniewski – kontrabas
Waldemar Franczyk – perkusja


Download

Edvard Grieg – Solveig’s Song / In the Hall of the Mountain King


Download

Edvard Grieg – Anitra’s dance


Download

Finlandia 


Download

Ievan Polkka


Download

Jean Sibelius – Valse Triste 

NORDIC SOUNDS

Nordic Sounds

Pragniemy przedstawić nowy, ciekawy projekt muzyczny polskich jazzmanów, skupionych wokół Jarosława Kostki – pianisty, aranżera i autora pomysłu „Nordic Sounds”. Tym razem artysta ten poszukał nowej idei w spuściźnie muzycznej Edwarda Griega, Jeana Sibeliusa i muzyce ludowej narodów skandynawskich. Potwierdzając aktualność maksymy – „Muzyka czerpie z innej istniejącej już muzyki”, Jarek Kostka dokonał selekcji w bogatej spuściźnie muzycznej północy, niektóre z utworów świadomie skrócił, przerobił i wydobył z nich to “coś”, co stanowi potrzebny dla jazzmanów impuls do improwizacji. Tak powstało tworzywo muzyczne będące bazą do dalszych przekształceń i poszukiwań dźwiękowych. “Nordic Jazz Project” to kolejny, dojrzalszy etap twórczy autora „Chopin Profanum”. Powściągliwość i liryzm muzyki skandynawskiej głęboko porusza wrażliwość muzyków i otwiera szerokie spektrum.

W projekcie biorą udział:
Jarek Kostka – fortepian
Jan Adamczewski – saksofon
Piotr Wiśniewski – kontrabas
Waldemar Franczyk – perkusja


Download

Edvard Grieg – Solveig’s Song / In the Hall of the Mountain King


Download

Edvard Grieg – Anitra’s dance


Download

Finlandia


Download

Ievan Polkka


Download

Jean Sibelius – Valse Triste 

POLSKO-FIŃSKA CIUCIUBABKA

polsko-fińska ciuciubabka

Ten projekt muzyczny jest rozwinięciem koncepcji Nordic Jazz Project. Tym razem tworzywem wyjściowym są utwory fińskie i polskie – zaczerpnięte zarówno z muzyki klasycznej (Sibelius, Chopin, Moniuszko), jak i ludowej obu krajów.
Jarek Kostka – pianista i aranżer tego koncertu, zaprosił do wspólnego grania saksofonistę – Jana Adamczewskiego, basistę – Piotra Lewandowskiego i perkusistę – Waldemara Franczyka.
Tym razem wprowadził również instrument ludowy i śpiew. Dźwięki nostalgicznie brzmiącego kantele – ludowego instrumentu fińskiego, wychodzą naprzeciw brzmieniom kwartetu jazzowego, który prowokuje rytmem, harmonią, artykulacją… Barbara Wilińska – kantelistka i wokalistka wprowadza słuchaczy w melancholijny nastrój pieśni fińskich, to znów prowokuje witalnym tekstem przyśpiewek z regionu Wielkopolski.
Muzyka wciąga, zaskakuje, czasem wprowadza w zadumę nasyconą zielonymi pejzażami Finlandii.

POLSKO-FIŃSKA CIUCIUBABKA

polsko-fińska ciuciubabkaTen projekt muzyczny jest rozwinięciem koncepcji Nordic Jazz Project. Tym razem tworzywem wyjściowym są utwory fińskie i polskie – zaczerpnięte zarówno z muzyki klasycznej (Sibelius, Chopin, Moniuszko), jak i ludowej obu krajów.
Jarek Kostka – pianista i aranżer tego koncertu, zaprosił do wspólnego grania saksofonistę – Jana Adamczewskiego, basistę – Piotra Lewandowskiego i perkusistę – Waldemara Franczyka.
Tym razem wprowadził również instrument ludowy i śpiew. Dźwięki nostalgicznie brzmiącego kantele – ludowego instrumentu fińskiego, wychodzą naprzeciw brzmieniom kwartetu jazzowego, który prowokuje rytmem, harmonią, artykulacją… Barbara Wilińska – kantelistka i wokalistka wprowadza słuchaczy w melancholijny nastrój pieśni fińskich, to znów prowokuje witalnym tekstem przyśpiewek z regionu Wielkopolski.
Muzyka wciąga, zaskakuje, czasem wprowadza w zadumę nasyconą zielonymi pejzażami Finlandii.

CHOPIN PROFANUM

Chopin Profanum

Po latach przemyśleń nad twórczością Fryderyka Chopina powstała w nas pokusa zmierzenia się z jego dziełem. Dobrym pretekstem była dwusetna rocznica urodzin kompozytora, choć nie tylko – jego muzyka zakorzeniona jest w nas mocno i stale inspiruje. Chopin to „sacrum“, dlatego podeszliśmy do projektu poważnie, wkładając weń całą naszą wiedzę, talent i doświadczenie.

Autorem pomysłu „Chopin Profanum“ jest pianista i lider zespołu – Jarosław Kostka – aranżer wszystkich utworów, na bazie których stworzyliśmy formy otwarte, nie ograniczając swobodnej jazzowej narracji. Jakkolwiek wszystkie szczegóły melodyczno – rytmiczne w kompozycjach Chopina są sprecyzowane, to muzyka jego jest „zapisaną improwizacją“. Ta improwizacyjność ma podłoże w polskiej twórczości ludowej oraz w europejskiej muzyce XVII i XVIII wieku. Chopin odnosił się silnie do obu tych tradycji. Wiadomym jest też, że znakomicie improwizował.

Czy swoboda w kreowaniu materii muzycznej – naturalna dla jazzu – może być pomostem łączącym „klasykę“ i jazz? I czy nie jest to dobry pomysł, by spróbować na „jazzowo“ z Chopinem? Odpowiedzią niech będzie płyta „Chopin Profanum“. Przy jej realizacji świadomie wprowadziliśmy zmiany dotyczące metro-rytmiki, harmoniki i frazowania. Projekt jest hołdem dla naszego wielkiego twórcy, pragnieniem pokazania, iż jego muzyka jest ponadczasowa, ponadnarodowa oraz prowokująca do osobistych przemyśleń i poszukiwań.

Wykonawcy:
Jarek Kostka
Jan Adamczewski
Jakub Olejnik
Przemysław Jarosz

Utwory na płycie:
Mazurek C-dur op.67 nr 3
Mazurek a-moll op. 17 nr 4
Preludium As-dur op.24 nr 17
Preludium e-moll op. 24 nr 4
Mazurek fis-moll op. 59 nr 3
Mazurek a-moll op.68 nr 2
Etiuda E-dur op. 10 nr 3
Fantaisie Impromptus cis-moll op. 66
Preludium Fis-dur op. 24 nr 13
Mazurek F-dur op. 68 nr 3


Download

Mazurek a-moll op.17 nr 4


Download

Preludium As-dur op.24 nr 17


Download

Mazurek fis-moll op. 59 nr 3 

Jeśli jesteś zainteresowany kupieniem płyty, zapraszam do kontaktu.

CHOPIN PROFANUM

Chopin Profanum

Po latach przemyśleń nad twórczością Fryderyka Chopina powstała w nas pokusa zmierzenia się z jego dziełem. Dobrym pretekstem była dwusetna rocznica urodzin kompozytora, choć nie tylko – jego muzyka zakorzeniona jest w nas mocno i stale inspiruje. Chopin to „sacrum“, dlatego podeszliśmy do projektu poważnie, wkładając weń całą naszą wiedzę, talent i doświadczenie.

Autorem pomysłu „Chopin Profanum“ jest pianista i lider zespołu – Jarosław Kostka – aranżer wszystkich utworów, na bazie których stworzyliśmy formy otwarte, nie ograniczając swobodnej jazzowej narracji. Jakkolwiek wszystkie szczegóły melodyczno – rytmiczne w kompozycjach Chopina są sprecyzowane, to muzyka jego jest „zapisaną improwizacją“. Ta improwizacyjność ma podłoże w polskiej twórczości ludowej oraz w europejskiej muzyce XVII i XVIII wieku. Chopin odnosił się silnie do obu tych tradycji. Wiadomym jest też, że znakomicie improwizował.

Czy swoboda w kreowaniu materii muzycznej – naturalna dla jazzu – może być pomostem łączącym „klasykę“ i jazz? I czy nie jest to dobry pomysł, by spróbować na „jazzowo“ z Chopinem? Odpowiedzią niech będzie płyta „Chopin Profanum“. Przy jej realizacji świadomie wprowadziliśmy zmiany dotyczące metro-rytmiki, harmoniki i frazowania. Projekt jest hołdem dla naszego wielkiego twórcy, pragnieniem pokazania, iż jego muzyka jest ponadczasowa, ponadnarodowa oraz prowokująca do osobistych przemyśleń i poszukiwań.

Wykonawcy:
Jarek Kostka
Jan Adamczewski
Jakub Olejnik
Przemysław Jarosz

Utwory na płycie:
Mazurek C-dur op.67 nr 3
Mazurek a-moll op. 17 nr 4
Preludium As-dur op.24 nr 17
Preludium e-moll op. 24 nr 4
Mazurek fis-moll op. 59 nr 3
Mazurek a-moll op.68 nr 2
Etiuda E-dur op. 10 nr 3
Fantaisie Impromptus cis-moll op. 66
Preludium Fis-dur op. 24 nr 13
Mazurek F-dur op. 68 nr 3


Download

Mazurek a-moll op.17 nr 4


Download

Preludium As-dur op.24 nr 17


Download

Mazurek fis-moll op. 59 nr 3

Jeśli jesteś zainteresowany kupieniem płyty, zapraszam do kontaktu. 

MAREK GRECHUTA

“Koncert Jesienny” pt.”Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”
Wykonawcy:
Jarosław Kostka – opracowanie, aranżacja, fortepian
Leopold Twardowski – gitara, śpiew
Paweł Głowacki – kontrabas
Anastazja Twardowska – skrzypce

MAREK GRECHUTA

“Koncert Jesienny” pt.”Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”
Wykonawcy:
Jarosław Kostka – opracowanie, aranżacja, fortepian
Leopold Twardowski – gitara, śpiew
Paweł Głowacki – kontrabas
Anastazja Twardowska – skrzypce

MUZYKA CHÓRALNA

Muzyka chóralnaPoczucie faktury chóralnej jest wynikiem moich doświadczeń, których początek przypada na moje dzieciństwo. Będąc uczniem Poznańskiej Szkoły Chóralnej szybko zetknąłem się z wielogłosową fakturą wokalną. Śpiewanie w chórze pozwoliło mi dobrze poznać specyfikę tego aparatu wykonawczego i dało mi łatwość w późniejszym pisaniu na chór.
Przechodząc przez kolejne etapy edukacji artystycznej, jakimi była klasa organów w średniej szkole muzycznej oraz Wydział Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu, zdobyłem wiedzę i doświadczenie w zakresie aranżacji i kompozycji. Chóralistyka do dziś jest moją przygodą artystyczną i działań kompozytorskich, w których wypracowałem własny, oryginalny styl. Aranżowałem min. dla Affabre Concinui, Chóru Kameralnego Collegium Cantorum (w którym również przez wiele lat śpiewałem), Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Download

Przybieżeli do Betlejem pasterze – Collegium Cantorum


Download

Pójdźmy wszyscy do stajenki – Collegium Cantorum 


Download

Mizerna cicha – Collegium Cantorum


Download

White Christmas – Collegium Cantorum 

MUZYKA CHÓRALNA

Muzyka chóralna

Poczucie faktury chóralnej jest wynikiem moich doświadczeń, których początek przypada na moje dzieciństwo. Będąc uczniem Poznańskiej Szkoły Chóralnej szybko zetknąłem się z wielogłosową fakturą wokalną. Śpiewanie w chórze pozwoliło mi dobrze poznać specyfikę tego aparatu wykonawczego i dało mi łatwość w późniejszym pisaniu na chór.
Przechodząc przez kolejne etapy edukacji artystycznej, jakimi była klasa organów w średniej szkole muzycznej oraz Wydział Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu, zdobyłem wiedzę i doświadczenie w zakresie aranżacji i kompozycji. Chóralistyka do dziś jest moją przygodą artystyczną i działań kompozytorskich, w których wypracowałem własny, oryginalny styl. Aranżowałem min. dla Affabre Concinui, Chóru Kameralnego Collegium Cantorum (w którym również przez wiele lat śpiewałem), Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Collegium Cantorum


Download

Przybieżeli do Betlejem pasterze


Download

Pójdźmy wszyscy do stajenki


Download

Mizerna cicha


Download

White Christmas

COMBO LATINO

Combo LatinoZespół powstał w 2000 roku na bazie fascynacji muzyką latynoską, w szczególności z Karaibów. Combo Latino tworzy instrumentalną replikę grup salsowych i merengue z Kuby i Puerto Rico. Piękno rytmów, oryginalne instrumentarium perkusyjne (conga, bongosy, maracasy, timbalesy itd.) i taneczny charakter tej muzyki stanowi o niepowtarzalności Combo Latino na rynku polskim. Muzycy – członkowie zespołu czerpią inspirację z tradycji afro-kubańskiej poznanej podczas licznych tournee artystycznych po Ameryce Środkowej.

Ambicją zespołu jest sięganie do korzeni folkloru, rezygnując z jego komercyjnych interpretacji, co nie wyklucza twórczego wykorzystania tematów muzycznych z innych obszarów. Przykładem takich poszukiwań są aranżacje polskich przebojów z charakterystycznym kubańskim groovem, co tworzy ciekawą i humorystyczną symbiozę. Zespół koncertuje na scenach jazzowych i rozrywkowych, ponadto włącza się w projekty działań integracyjnych dla firm. Założycielem, aranżerem i leaderem zespołu jest pianista Jarosław Kostka.


Download

Oye como va 


Download

Tequila 

COMBO LATINO

Combo Latino

Zespół powstał w 2000 roku na bazie fascynacji muzyką latynoską, w szczególności z Karaibów. Combo Latino tworzy instrumentalną replikę grup salsowych i merengue z Kuby i Puerto Rico. Piękno rytmów, oryginalne instrumentarium perkusyjne (conga, bongosy, maracasy, timbalesy itd.) i taneczny charakter tej muzyki stanowi o niepowtarzalności Combo Latino na rynku polskim. Muzycy – członkowie zespołu czerpią inspirację z tradycji afro-kubańskiej poznanej podczas licznych tournee artystycznych po Ameryce Środkowej.

Ambicją zespołu jest sięganie do korzeni folkloru, rezygnując z jego komercyjnych interpretacji, co nie wyklucza twórczego wykorzystania tematów muzycznych z innych obszarów. Przykładem takich poszukiwań są aranżacje polskich przebojów z charakterystycznym kubańskim groovem, co tworzy ciekawą i humorystyczną symbiozę. Zespół koncertuje na scenach jazzowych i rozrywkowych, ponadto włącza się w projekty działań integracyjnych dla firm. Założycielem, aranżerem i leaderem zespołu jest pianista Jarosław Kostka.


Download

Oye como va


Download

Tequila 

MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Zapraszam na stronę www.wielbienie.pl

W listopadzie odbędą się kolejne Zaduszki Jazzowe w Kościele OO. Dominikanów w Poznaniu. W tym roku również zagram w intencji nieżyjących wielkich muzyków jazzowych…

Biorę udział w projektach muzyków nurtu chrześcijańskiego – Poldkiem Twardowskim, Kingą Kielich, Julią Kopalą.


Download

Muzyka chrzescijańska


Download

Muzyka chrzescijańska


Download

Muzyka chrzescijańska 

MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Zapraszam na stronę www.wielbienie.pl

W listopadzie odbędą się kolejne Zaduszki Jazzowe w Kościele OO. Dominikanów w Poznaniu. W tym roku również zagram w intencji nieżyjących wielkich muzyków jazzowych…

Biorę udział w projektach muzyków nurtu chrześcijańskiego – Poldkiem Twardowskim, Kingą Kielich, Julią Kopalą.


Download

Muzyka chrzescijańska


Download

Muzyka chrzescijańska


Download

Muzyka chrzescijańska